Nieuws- en
persberichten


LCB verbindt vier Brabantse topregio’s; samen komen wij verder!

Innoveren doe je niet alleen. Exact de reden waarom Logistics Community Brabant (LCB) veel waarde hecht aan samenwerking. Daarom tekende LCB op maandag 21 september met regioparnters REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant een strategische samenwerkingsovereenkomst.

LCB is een samenwerking tussen de kennisinstellingen Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences en brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen initiatief te nemen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant. De regiopartners beschikken over regionale contacten en kennen de lokale economische en logistieke ontwikkelingen in de vier Brabantse regio’s. Door ook deze vier regio’s samen te laten werken op verschillende onderzoeksthema’s, blijft Brabant ook in de toekomst dé topprovincie in de logistiek.


Brief vanuit het Supply Chain Platform over de corona-crisis

Geacht leden en geïnteresseerden van het Supply Chain Platform ZOB

Wie had ooit kunnen denken dat we binnen 3 maanden na het aanbreken van het nieuwe jaar, we ons in totaal ander vaarwater zouden bevinden?

Inmiddels zitten we al enige tijd in deze corona crisis. Een crisis die zijn weerga niet kent. Veel sectoren en zo ook (deels) de logistieke sector worden hard getroffen en het zicht op herstel is nog uiterst broos.

De verschillen zijn echter groot, waar het voor het ene bedrijf een enorme terugval in omzet betreft, beleeft een ander hoogtij dagen. We realiseren ons goed dat het voor de meeste bedrijven en ondernemers erg zwaar is om het hoofd boven water te houden en dat iedereen alle zeilen bij moeten zetten om deze moeilijke tijd door te komen.


Student Nick van Dalen: “Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben”

Nick van Dalen volgt bij het Summa Transport en Logistiek in Eindhoven de bbl-opleiding tot logistiek supervisor. Hij is vier dagen per week werkzaam bij Valeo Group in Helmond, specialist in de automotive aftermarket. Van hen kreeg hij de kans zich verder te ontwikkelen en zodoende gaat hij één dag per week naar school. Over een half jaar hoopt hij zijn diploma op zak te hebben. Nick: “Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben.”


Onderwijs in tijden van corona
Het is 15 maart 19:00. Premier Rutte kondigt het sluiten van de scholen aan. Door het hele land worden onderwijsinstellingen voor het blok gezet. Hoe verder, nu fysiek onderwijs niet meer tot de mogelijkheden behoort? Ook Peter Groenen en Jos Clee, teamleider en docent bij Summa Transport & Logistiek bogen zich over de kwestie. Zij vertellen hoe ze het onderwijs de afgelopen weken vormgaven, waar ze tegenaan liepen en wat ze meenemen naar de toekomst.

Kennismaken met Peter Groenen, teamleider bij Summa Transport & Logistiek

Het team van Summa Transport & Logistiek is sinds maart 2020 versterkt met Peter Groenen. Na jarenlang actief te zijn geweest in de financiële wereld, is hij terug in het onderwijs. We maken kennis, spreken met Peter over zijn rol als teamleider en zijn ambities voor de toekomst.

 


Voortgang RIF-project ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’

Onder de projectnaam ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’ startte Summa Transport en Logistiek 3,5 jaar gelegen de aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Na een lang en intensief traject werd dit fonds, bedoelt voor het verbeteren van het onderwijs in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, 1,5 jaar geleden toegewezen en konden de plannen tot uitvoering worden gebracht.


Data workshop mei 2020

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Met de hoeveelheid data van vandaag, is het mogelijk om betere beslissingen te nemen. Niet alleen met Big Data, ook met  Small Data valt voor bedrijven winst te behalen. Data is van groot belang: data verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je als ondernemer hier meer uithalen? Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga  je om met data binnen de organisatie en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie?
 


Servicepunt Leren & Werken en Summa Transport & logistiek helpen zij-instromers aan diploma

Servicepunt Leren & Werken is een samenwerking tussen de Gemeente, het UWV en het onderwijs. Het doel van het servicepunt is het versterken van arbeidskansen voor mensen die hun aansluiting met de arbeidsmarkt verloren zijn. Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s leerwerkloketten gevormd. Summa Transport & Logistiek sloot zich aan bij het Eindhovense Servicepunt en loodste met succes een klas zij-instromers naar hun diploma!


Van vmbo naar mbo via een doorlopende leerlijn

Er is een groot tekort aan krachten in de regionale transport- en logistieksector. Om meer studenten te laten instromen in de logistieke opleidingen van het Summa College, zet docent Ivo Verhoeven zich in voor het creëren van een doorlopende leerlijn. Het doel? De doorstroom tussen het vmbo en de logistieke vervolgopleidingen van het Summa College verbeteren. Wij spraken met Ivo over de ontwikkelingen op dit vlak.


Magazijn carrousel voor dynamische leeromgeving

“Summa Transport & Logistiek innoveert en automatiseert magazijn”, kopten we in november 2019. In het magazijn van het Summa College in Eindhoven verlopen processen momenteel grotendeels geautomatiseerd. Belangrijk, want op deze manier is de leersituatie sterk gelieerd aan de werkelijkheid. Op het vlak van innovatie zet de onderwijs instelling nu de volgende stap. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een magazijn carrousel.


Huis van de Logistiek: bedrijfsleven, overheid en onderwijs bundelen de krachten

Summa Transport & Logistiek betrekt sinds 2018 een unieke onderwijslocatie aan de Furkapas in Eindhoven. Hier worden studenten vanuit een hybride leeromgeving klaargestoomd voor de beroepspraktijk. Leren uit boeken wordt gecombineerd met leren in de praktijk. Zo beschikt de onderwijs instelling over een heus magazijn. De unieke (onderwijs)locatie wordt ook wel het Huis van de Logistiek genoemd.


Workshop datagedreven logistiek voor het MKB

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Met de hoeveelheid data van vandaag is het mogelijk om betere beslissingen te nemen. Niet alleen met big data, ook met small data valt er voor bedrijven winst te behalen. Data is van groot belang: data verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je als ondernemer hier meer uithalen? Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga je om met data binnen de organisatie en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie? Meld u aan voor de workshop datagedreven logistiek voor het MKB!

Wat, wanneer, waar?

  • Workshop datagedreven logistiek voor het MKB
  • 29 mei 2020 (hele dag)
  • Eindhoven

Summa innoveert en automatiseert magazijn

Magazijnen en distributiecentra zitten tegenwoordig vol met slimme toepassingen. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren een automatiseringsslag doorgevoerd en laten processen tegenwoordig (deels) zonder menselijke tussenkomst verlopen. Ook robotisering is volop in ontwikkeling en zal binnenkort eerder regel zijn dan uitzondering.


Klankbordgroep Supply Chain Platform maakt vliegende start

De klankbordgroep van het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant heeft een vliegende start gemaakt. Op woensdag 30 oktober werden de eerste twee thema’s gepresenteerd die het platform zal oppakken: ‘human capital, onderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘innovatie in de supply chain’. Met het opstarten van deze projecten wil het platform organisaties uit de regio helpen om logistieke vraagstukken beet te pakken


Baetsen ondersteunt personeel op unieke wijze: eye-opener voor studenten en docenten

Onlangs brachten studenten van de opleiding logistiek teamleider een bezoek aan Baetsen-Groep; een grote speler op het gebied van afvalverwerking en recycling uit de regio. Zij kregen een rondleiding door de vestiging in Veldhoven en werden getrakteerd op een inspirerende presentatie over diversiteit op de werkvloer.


Kennismaken met Arno Goedhart, Directeur van Summa Transport & Logistiek

Kennismaken1Arno Goedhart (1968) is op 1 augustus aangesteld als directeur van de Summa Transport & Logistiek, Summa Facilitair en Summa Luchtvaartdienstverlening. Hij volgt hiermee Henriette de Haas op, die na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het beroepsonderwijs is gaan genieten van haar pensioen. We maken kennis met Arno en spreken met hem over zijn doelen en ambities.


Verbinding door samenwerking in de logistieke sector zijn pure noodzaak

Supply Chain Platform Zuidoost Brabant heeft grote ambities


Evenement ‘Innovatie en data in de MKB supply chain’ druk bezocht!

Trots kijken we terug op de tweede Dag van de Logistiek met als thema ‘Innovatie en data in de MKB supply chain’. Het regionale bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd en daar zijn we als Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant erg blij mee. “Met deze bijeenkomsten willen we zorgen voor meer verbinding en samenwerking in de regionale transport en logistiek”, vertelt Henriette de Haas, Directeur Transport & Logistiek van het Summa College. “We hebben elkaar immers hard nodig om de sector – nu én in de toekomst – op de kaart te zetten als interessante werkomgeving.”

 


Logistieke samenwerking intensiveren en innovatie realiseren

Het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant werkt nauw samen met andere logistieke platformen uit de regio. Samen met Midpoint (Midden-Brabant), Vijfsterren Logistiek (Noordoost-Brabant) en Logistiek Platform Roosendaal (West-Brabant) verzonden zij onlangs een brief aan de informateur van de provincie.


Logistics Community Brabant; 1 jaar in de lucht!

Donderdag 13 juni 2019 vierde Logistics Community Brabant (LCB) haar eerste verjaardag. Op een feestelijke wijze werden de eerste resultaten gepresenteerd. Ook werd een inkijk gegeven in de LCB-onderzoeksthema’s, -producten en -doelstellingen. Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op Vliegbasis Gilze-Rijen diende hierbij als achtergrond om symbolisch dit succesvolle resultaten te vieren: ‘We zijn in de lucht’.


Lancering e-JointCorridor: digitaliseren en koppelen vrachtdocumenten op multimodaal transport bespaart tot 20% doorlooptijd.
Tijdens het LCB JAAREVENT op 13 juni jl., is de allereerste e-JointCorridor gepresenteerd. Bij de e-JointCorridor wordt vrachtinformatie over verschillende modaliteiten heen gedigitaliseerd. Om tot deze ontwikkeling te komen is er tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid op regionaal en landelijk niveau samengewerkt. De samenwerking toont de unieke logistieke innovatiekracht van Logistics Community Brabant aan.

Logistieke studenten bijten zich vast in challenge bij Summa Mechatronica

Geïntegreerd leren is een belangrijke pijler binnen de opleidingen van Summa Transport & Logistiek. Het is cruciaal dat het onderwijs aansluit op de beroepspraktijk en uitdagend is. Summa probeert haar studenten daarom zo veel mogelijk kennis te laten maken met de praktijk. Dit gebeurt onder meer in de vorm van het oplossen van challenges: real-life problemen bij organisaties uit het werkveld. Afgelopen kwartaal gingen tweedejaars studenten van de opleiding Manager Transport & Logistiek aan de slag met een challenge bij Summa Mechatronica.


Jaap Vos: “Mijn rol als practor? Vooruitkijken en ons onderwijs toetsen”

Jaap Vos vervult sinds 1 februari 2019 de rol van practor binnen Summa Transport & Logistiek. We blikken met hem terug op de eerste maanden. Hoe heeft het practoraat zich ontwikkeld en wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?