Klankbordgroep Supply Chain Platform maakt vliegende start

De klankbordgroep van het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant heeft een vliegende start gemaakt. Op woensdag 30 oktober werden de eerste twee thema’s gepresenteerd die het platform zal oppakken: ‘human capital, onderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘innovatie in de supply chain’. Met het opstarten van deze projecten wil het platform organisaties uit de regio helpen om logistieke vraagstukken beet te pakken.

Logistieke vraagstukken

De transport- en logistieksector is sterk in ontwikkeling. De toenemende digitalisering en robotisering, het verduurzamen van de logistieke dienstverlening en de steeds complexer wordende toeleveringsketens; het zijn slechts enkele thema’s waar logistieke organisaties mee bezig zijn. Het platform ondersteunt logistieke bedrijven onder meer met het opzetten van onderzoekstrajecten, het faciliteren van kennisdeling en het samenbrengen van partners voor samenwerkingen zodat thema’s kunnen worden opgepakt.

‘Rondje langs de velden’


Om een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte vanuit logistieke organisaties besloot de stuurgroep afgelopen maanden eerst een ‘rondje langs de velden’ te maken. De stuurgroep bezocht diverse MKB-organisaties, onderwijs- en overheidsinstellingen uit de regio en bracht op basis van de gesprekken hulpvragen, thematieken en verwachtingen in kaart.

Onderwerpen die veelvuldig naar voren kwamen waren:

  • Human capital, onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Innovatie in de supply chain;
  • Ontwikkeling van operational excellence;
  • Digitalisering en robotisering;
  • Duurzaamheid en energietransactie;
  • Bereikbaarheid van de Brainport-regio;
  • De inzet van business intelligence.
Stappen zetten op eerste twee themagebieden

Op basis van de gesprekken heeft de klankbordgroep de thema’s ‘human capital, onderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘innovatie in de supply chain’ uitgekozen om als eerste te worden opgepakt. Klankbordgroep-leden hebben zich elk aan één van de twee thema’s verbonden. Zij zullen zich aankomende maanden, samen met partijen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven, inzetten om stappen te zetten op deze themagebieden.

Sluit u aan bij het Supply Chain Platform

Het doel van het platform is met behulp van deze projecten een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de transport- en logistieksector. Vanzelfsprekend kunnen wij alle input op het gebied van logistieke vraagstukken, knelpunten, uitdagingen en ideeën gebruiken. Sluit u aan bij het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en til de logistieke sector samen met ons naar een hoger niveau. Via ons contactformulier kunt u uw interesse kenbaar maken. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.