Kennismaken met Arno Goedhart, Directeur van Summa Transport & Logistiek

Arno Goedhart (1968) is op 1 augustus aangesteld als directeur van de Summa Transport & Logistiek, Summa Facilitair en Summa Luchtvaartdienstverlening. Hij volgt hiermee Henriette de Haas op, die na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het beroepsonderwijs is gaan genieten van haar pensioen. We maken kennis met Arno en spreken met hem over zijn doelen en ambities.

Bekend terrein

Summa is voor Arno bekend terrein. Na negen jaar werkzaam geweest te zijn als directeur van de zorg- en welzijnsopleidingen van het ROC Mondriaan in Delft, startte hij een jaar geleden als teamleider bij Summa Facilitair & Luchtvaartdienstverlening. “Met veel plezier heb ik het afgelopen jaar leiding gegeven aan de teams van Facilitair & Luchtvaartdienstverlening. Sinds dit schooljaar vervul ik de functie van directeur voor Summa Transport en Logistiek, Summa Luchtvaartdienstverlening en Summa Facilitaire Dienstverlening”.

Sector van groot belang voor regio

Dit bevalt goed vertelt Arno: “Op dit moment ben ik kennis aan het maken met de opleiding, het werkveld en de betrokken partners. Het is een uitdagende en innovatieve sector die voor onze regio van groot belang is. Want zonder goed georganiseerde logistiek en gekwalificeerde medewerkers kunnen bedrijven niet verder met hun primaire proces.”

Opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt

Eén van de doelen die Arno voor ogen heeft is het werven van voldoende studenten voor de transport en logistiek. Goedhart: “De sector kampt al jaren met een personeelstekort dat ik graag zou willen opvullen. Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is hiervoor belangrijk. We leiden onze studenten immers op voor de beroepspraktijk. Door nauw samen te werken met het werkveld kunnen wij de inhoud van onze opleidingen goed aan laten sluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.”

Inspanningen vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Vanuit het regionaal investeringsfonds ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’ (SSLV) zijn afgelopen periode diverse projecten opgezet passend bij de programmalijnen verbinding, onderzoek en/of onderwijs. “Hieruit zijn inmiddels diverse activiteiten voortgekomen”, vertelt Arno. “Zo hebben we ons ingezet voor het ontwikkelen en implementeren van een digitaal warehouse managementsysteem voor ons magazijn, zijn er diverse evenementen georganiseerd zoals de Middag van de Logistiek en is er een practoraat opgezet dat uitdagingen (challenges) uit het bedrijfsleven haalt en aanbiedt aan onze studenten. Als directeur zie ik het eveneens als mijn taak een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van de RIF:

  • Het versterken van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Her vergroten van de (zij-)instroom van studenten;
  • Het onderzoek van de behoeften uit het werkveld, zodat we deze onderwerpen en/of thema’s kunnen opnemen in het curriculum.
  • De verdere professionalisering van docenten.
  • Het ontwikkelen van de nieuwe onderwijscontent zodat deze aansluit bij de huidige behoefte van de sector, maar ook in de toekomst flexibel genoeg is om in te spelen op veranderingen.
Samenwerking Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant

Voor het bereiken van deze doelstellingen is de samenwerking met het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant van belang. “Het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant is één van de partners binnen het RIF-project ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’. Hun doelstelling is het stimuleren van innovaties binnen de supply chain, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Op deze wijze willen zij waarde toevoegen aan de producten en services van bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant.”

Op weg naar een duurzame samenwerking

“Omdat de doelstellingen van het Supply Chain Platform goed aansluiten op de doelstellingen van de RIF, werken we nauw samen. Ten behoeve van de voortzetting van de samenwerking na afloop van de investeringsperiode (de subsidie vanuit het regionaal investeringsfonds loopt over drie jaar af), wordt tijdens de projectperiode uiteengezet hoe de voorzetting van ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’ kan worden geborgd. Het platform biedt mogelijkheid voor het verduurzamen van deze samenwerking. Vanuit mijn rol zal ik aan deze samenwerking invulling geven,” besluit Arno.