Voortgang RIF-project ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’

rifOnder de projectnaam ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’ startte Summa Transport en Logistiek 3,5 jaar gelegen de aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Na een lang en intensief traject werd dit fonds, bedoelt voor het verbeteren van het onderwijs in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, 1,5 jaar geleden toegewezen en konden de plannen tot uitvoering worden gebracht.

Mooie resultaten geboekt
Inmiddels zijn er mooie resultaten geboekt. Zo vonden er afgelopen 1,5 jaar diverse evenementen plaats in het Huis van de Logistiek, werd het magazijn van het Summa College geautomatiseerd en wordt er momenteel samen met Fontys gewerkt aan een associate degree. We spraken met projectmanager Jeske Dijkshoorn over de voortgang van het RIF-project en de plannen voor de aankomende tijd.

Inspanning voor het RIF-project
Mooi is volgens Dijkshoorn de hoge betrokkenheid van de medewerkers en docenten van het Summa College. “Twee wekelijks komt de werkgroep bijeen en wordt de stand van zaken besproken. Na iedere bijeenkomst merk ik dat we stappen hebben gezet, en dat is fijn. Veel docenten en medewerkers pakken zaken voor het RIF-project op naast hun reguliere werkzaamheden. Dat vergt extra inspanning, maar die bereidheid is er.”

Input vanuit het bedrijfsleven
“Ook de samenwerking met de partners van het RIF-project komt steeds meer van de grond. Veel regionale organisaties uit de transport- en logistieksector zijn bereid een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het onderwijs. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van gastlessen, docentstages of opdrachten voor studenten.”

De doelstelling was het bedrijfsleven op korte termijn nog intensiever te betrekken bij het RIF-project. Dijkshoorn: “De bereidheid vanuit het bedrijfsleven is er. Als onderwijsinstelling zullen wij met concrete verzoeken moeten komen. Zo weet het bedrijfsleven waar vanuit het onderwijs behoefte aan is en hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren.”

Invloed van de conona-crisis
De corona-crisis maakt de doelstelling om het bedrijfsleven meer te betrekken natuurlijk onzeker. “Veel organisaties hebben vanzelfsprekend andere zaken aan hun hoofd nu dit virus ons land op zijn kop zet. Samen met hen zullen we aankomende tijd de balans opmaken. Wat kan het bedrijfsleven in deze tijd voor ons betekenen? Maar zeker ook andersom: wat kan het onderwijs voor het bedrijfsleven doen?”

Een blik op de toekomst
Vooruit kijken is nu lastiger. Toch staan er ook voor aankomende periode mooie projecten op de planning. Zo werkt practor Jaap Vos aan een interessant onderzoek voor het in kaart brengen van de competenties van de transport- en logistiekmedewerker van de toekomst. Daarvoor gaat hij het gesprek aan met bedrijven, docenten en alumni. Daarnaast vindt later dit jaar (al dan niet in aangepaste vorm in verband met het coronavirus) weer een evenement plaatst waarbij het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven elkaar zullen ontmoeten. Alhoewel de toekomst onzekerder is dan normaal, zullen we ons onverminderd blijven inzetten voor het verbeteren van het onderwijs. Iedereen die hier een bijdrage aan wil en kan leveren is vanzelfsprekend van harte welkom zich aan te sluiten.