Onderwijs in tijden van corona

onderwijsHet is 15 maart 19:00. Premier Rutte kondigt het sluiten van de scholen aan. Door het hele land worden onderwijsinstellingen voor het blok gezet. Hoe verder, nu fysiek onderwijs niet meer tot de mogelijkheden behoort? Ook Peter Groenen en Jos Clee, teamleider en docent bij Summa Transport & Logistiek bogen zich over de kwestie. Zij vertellen hoe ze het onderwijs de afgelopen weken vormgaven, waar ze tegenaan liepen en wat ze meenemen naar de toekomst.

Overweldigend & onwennig
Het nieuws dat de scholen dicht gingen was overweldigend, maar veel tijd om daar bij stil te staan was er niet. “Er moest snel geschakeld worden. Groot voordeel is dat al onze docenten en studenten al met Microsoft Teams werkten. Omdat deze digitale infrastructuur al aanwezig was konden we hier snel mee uit de voeten”, vertelt Peter.

“Onwennig was dit in het begin wel. Als docent ben je zoekende naar een goede manier om je lessen digitaal voort te zetten, het went snel, inclusief het af en toe uithalen van een geintje door de studenten”, vult Jos aan.

Stappen gezet in online lesgeven
Inmiddels heeft de onderwijsinstelling stappen gezet op het vlak van online lesgeven. “Iedere docent heeft hierin zijn of haar eigen pad bewandeld. De een heeft video’s ontwikkeld om lesstof uit te leggen, de ander kiest voor een digitale uitleg gevolgd door kleine opdrachten. Het mooie is dat we hierin stappen zetten. In het begin waren lesvideo’s niet veel meer dan een docent in zijn huiskamer met een flipover, maar deze zijn inmiddels al een stuk professioneler.”

Interactie is de sleutel tot goed onderwijs op afstand
Inmiddels weten we dat interactie en verbinding de sleutels zijn tot goed onderwijs op afstand. “Het is belangrijk voldoende variatie aan te brengen in de online lessen en gebruik te maken van activerende werkvormen. Je wilt dat studenten betrokken blijven bij de les en niet tegelijkertijd iets anders aan het doen zijn.”

Individueel contact
Het contact met de studenten één op één verloopt via de mentoren. “Wij hebben afgelopen maanden met al onze studenten contact gehad. Voor de een is de overstap naar afstandsonderwijs echter gemakkelijker dan voor de ander. Als voorbeeld, eerstejaars studenten die twijfelen of ze door moeten gaan en studenten die wat kwetsbaarder zijn zoals leerlingen met ADHD of autisme, worstelen met de lessen op afstand. Tot op heden lukt het goed om iedereen aan boord te houden, maar soms is het ook lastig. Hierin houden we zoveel mogelijk contact met de student en het thuisfront. Daarbij monitoren we de aanwezigheid tijdens de online lessen.”

Blik op de toekomst
Inmiddels loopt het schooljaar langzaam ten einde en worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het volgende schooljaar dat in september weer van start zal gaan. “Hoewel het onduidelijk is in welke mate studenten dan weer van fysiek onderwijs mogen genieten hebben wij natuurlijk onze voorbereidingen getroffen. In september starten wij met fysiek onderwijs op locatie én online lessen. Uiteraard volgen wij hier alle door Corona voorgeschreven veiligheidseisen. Prioriteit voor fysieke aanwezigheid op school ligt bij de nieuwe studenten. Hierdoor zijn wij als team beter in staat om bij onze eerstejaars studenten de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om hun studie succesvol te doorlopen.”