Brief vanuit het Supply Chain Platform over de corona-crisis

Geacht leden en geïnteresseerden van het Supply Chain Platform ZOB

Wie had ooit kunnen denken dat we binnen 3 maanden na het aanbreken van het nieuwe jaar, we ons in totaal ander vaarwater zouden bevinden?

Inmiddels zitten we al enige tijd in deze corona crisis. Een crisis die zijn weerga niet kent. Veel sectoren en zo ook (deels) de logistieke sector worden hard getroffen en het zicht op herstel is nog uiterst broos.

De verschillen zijn echter groot, waar het voor het ene bedrijf een enorme terugval in omzet betreft, beleeft een ander hoogtij dagen. We realiseren ons goed dat het voor de meeste bedrijven en ondernemers erg zwaar is om het hoofd boven water te houden en dat iedereen alle zeilen bij moeten zetten om deze moeilijke tijd door te komen.

Vraagstukken die de ondernemers en logistieke dienstverleners bezig houden zijn; “Hoe gaat het herstel eruit zien? Wat gaat de impact zijn op de arbeidsmarkt? Welke transportrestricties gaan mogelijk gelden? Hoe gaat de supply chain zich herorganiseren?”. Het zijn vragen waar ik op dit moment helaas geen antwoord heb maar waar we binnen het Supply Chain Platform ZOB zeker mee aan de slag zullen gaan. 

Er ontstaan gelukkig om ons heen al vele mooie en hartverwarmende initiatieven. Probeer elkaar, juist nu, zakelijk te helpen en te vinden binnen het SCPZOB. Een aantal initiatieven moet en kan juist in deze tijd wel doorgang vinden en wellicht kunnen er zelfs mooie stappen worden gezet opdat we nog sneller en beter uit deze crisis komen. Dat zal een onderschrijving zijn van de mooie samenwerkingen die we reeds kennen. We vertrouwen er dan ook op dat we met z’n allen hier uiteindelijk doorheen zullen komen.  

Gelukkig begint er voor een groot aantal bedrijven weer wat perspectief te ontstaan dus laten we hopen dat het herstel snel ingezet gaat worden.

Mochten wij als bestuur van het SCPZOB wat voor jullie kunnen betekenen in deze tijd, schroom dan niet contact op te nemen. 

Ik wens jullie alle sterkte!

Namens het bestuur van SCPZOB

Hans-Bart Olijhoek

Voorzitter